Η φιλοσοφία μας σε "Πράξεις"

H ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ διαχρονικά διέθετε μια ανθρωποκεντρική αντίληψη η οποία είναι και εκείνη που έχει οδηγήσει στη στρατηγική της προσφοράς χαμηλών τιμών και της παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προκειμένου να μπορεί να κάνει τα Αδύνατα Δυνατά για τους πελάτες της και την Κοινωνία.

Μάθετε περισσότερα...