δεύτερο σπίτι

«Ένα πλυντήριο μπορεί να είναι πλέον μικρό για μια οικογένεια που απέκτησε ακόμα ένα μέλος, μπορεί όμως να είναι μεγάλο για μια οικογένεια που πλένει στο χέρι». Το πρόγραμμα «Δεύτερο Σπίτι για τη συσκευή που δεν χρειάζεσαι» γεννήθηκε με τη σκέψη ότι μια παλιά συσκευή που λειτουργεί ακόμα αλλά δεν καλύπτει τις ανάγκες της οικογένειας που ανήκει, μπορεί να είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη για μια άλλη οικογένεια. Τα τελευταία τρία χρόνια προσφέραμε πάνω από 1.000 συσκευές σε οικογένειες που τις είχαν ανάγκη και συνεχίζουμε!

Το δίκτυο διανομής και το επισκευαστικό μας κέντρο, αναλαμβάνουν να παραλάβουν την παλιά συσκευή, να την επισκευάσουν, αν χρειαστεί να την απολυμάνουν και τέλος να τη μεταφέρουν στο νέο της σπίτι, χαρίζοντας χαμόγελα χαράς.

Με συνεργάτες μας διάφορους Δήμους ανά την Ελλάδα και τις δομές κοινωνικής στήριξης που διαθέτουν, βρίσκουμε οικογένειες που χρειάζονται τις συσκευές και φροντίζουμε να τις παραλάβουν.

Ας γίνουμε λοιπόν όλοι μέρος αυτής της πρωτοβουλίας, ώστε να δώσουμε χαρά σε οικογένειες που το έχουν πραγματικά ανάγκη!

Ενημερωθείτε εδώ πώς η συσκευή σας μπορεί να αποκτήσει ένα νέο σπίτι!