Εκπαίδευση και ανάπτυξη

Η γνώση και οι δεξιότητες των ανθρώπων μας είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες στη διατήρηση της ηγετικής μας θέσης στην αγορά.

Στην Κωτσόβολος επενδύουμε στη συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων μας για την οποία είναι υπεύθυνο το Τμήμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Προσωπικού.

Μέσω  των προγραμμάτων της «ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ ACADEMY» καθοδηγούμε τους συνεργάτες μας και παρέχουμε τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται ώστε να αναλάβουν υψηλότερους και πιο απαιτητικούς ρόλους.

Σε συνεργασία με διεθνώς αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα σχεδιάζονται διαφοροποιημένες «διαδρομές» εκπαίδευσης για όλους τους ανθρώπους μας ανάλογα με τις ανάγκες τους και πάντα με στόχο την παροχή ανταγωνιστικών δεξιοτήτων για την συνεχή προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Στην ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ πιστεύουμε ότι η ζωή είναι μια συνεχόμενη μάθηση και για αυτό στηρίζουμε την ανάπτυξη και τη βελτίωση των ανθρώπων μας παρέχοντας όλα τα απαραίτητα «εργαλεία» και «εφόδια». Χρειαζόμαστε τους ανθρώπους μας για το σήμερα και το αύριο. Γι' αυτό και επενδύουμε μεθοδικά στην εκπαίδευση.