Το προφίλ των ανθρώπων που ψάχνουμε

Ψάχνουμε για τους καλύτερους!

Θέλουμε οι άνθρωποί μας να ενστερνίζονται τις αξίες μας και να λειτουργούν με αυτές, τόσο στην καθημερινή τους εργασία όσο και στη συναναστροφή τους τόσο με πελάτες όσο και με συναδέλφους.
Οι άνθρωποί μας είναι το κυριότερο κεφάλαιο της εταιρείας. Για αυτό το λόγο δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση, κατά την επιλογή των συνεργατών μας κυρίως στους παρακάτω παράγοντες:
  • να έχουν πάθος για τους πελάτες, να τους τοποθετούν στο κέντρο των αποφάσεών τους και να το δείχνουν έμπρακτα
  • να λειτουργούν υπεύθυνα σε ό,τι αφορά τη δουλειά τους, να βρίσκουν πάντα λύσεις και να κρατάνε τις υποσχέσεις τους
  • να λειτουργούν άριστα σε ό,τι κάνουν, πιο γρήγορα και πιο ευέλικτα από τους ανταγωνιστές τους, αλληλεπιδρώντας με τον ισχυρό Διεθνή Όμιλο, Dixons - Carphone, στον οποίο ανήκουν 
  • να είναι ακέραιοι και αξιόπιστοι σε ό,τι κάνουν, χωρίς κανένα συμβιβασμό.
  • να δουλεύουν ομαδικά και να επιτυγχάνουν αποτελέσματα μέσω εποικοδομητικής συνεργασίας, ομαδικού πνεύματος και αλληλοσεβασμού.
  • να είναι καινοτόμοι και να ενθαρρύνουν κάθε τί καινούριο που έχει αξία, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική υλοποίησή του.