Η Κωτσόβολος υπογράφει τη Χάρτα Διαφορετικότητας για ελληνικές επιχειρήσεις

Η εταιρεία επισφραγίζει ενεργά τη δέσμευσή της για ένα εργασιακό περιβάλλον με ίσες ευκαιρίες και σεβασμό στη διαφορετικότητα

Η Κωτσόβολος,σε συνεργασία μετην Diversity Charter by Kean,υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας για ελληνικές επιχειρήσειςτη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021. Η Χάρτα Διαφορετικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2019, με σκοπό την προώθηση της διαφορετικότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις. Οι πυλώνες της διαφορετικότητας αφορούν στο φύλο, στην ηλικία, στη φυλή, στην αναπηρία, στην εθνική καταγωγή και στον σεξουαλικό προσανατολισμό.

Η Κωτσόβολος, με την υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας, επισφραγίζει τη δέσμευσή της να προωθεί και να σέβεται τη διαφορετικότητα, δημιουργώντας ένα εργασιακό περιβάλλον για τους ανθρώπους της χωρίς στερεότυπα και διακρίσεις. Τα μοναδικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων και η διαφορετικότητά τους, είναι τα στοιχεία εκείνα που ευνοούν την καινοτομία και την εξέλιξη, χτίζοντας ένα πολυφωνικό και ευοίωνο αύριο για την εταιρεία. Τον μήνα Μάιο, ο οποίος έχει οριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Ευρωπαϊκός Μήνας Διαφορετικότητας, η Κωτσόβολος θα πραγματοποιήσει  δράσεις, εμπλέκοντας ενεργά όλους τους ανθρώπους της, προς ενίσχυση της δέσμευσης της εταιρείας να «αγκαλιάζει» τη διαφορετικότητα, καθώς όλοι είμαστε μοναδικοί – #ΚDiversityMonth.