Οι Δράσεις μας

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

technology without obstacles

All people deserve to enjoy their every moment to the fullest. Technology can liberate us and give us endless possibilities for a life without obstacles and limitations. At the same time, hundreds of devices and countless of characteristics for every need and preference are becoming the greatest ally in the daily life of people with […]

Read more

Prattein

With ‘Prattein’ we are showing our philosophy on a better life for the whole of society through everyone’s active participation. We gather together all the actions we implement for society as a whole, from simply sponsoring a foundation, to our largest volunteer action, the ‘Good Deed Day’! In that framework, the company has chosen to […]

Read more

Supporting NGOs

Στο πλαίσιο της πλατφόρμας εταιρικής υπευθυνότητας «Πράττειν» της ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, η εταιρία έχει επιλέξει τη σταθερή συνεργασία με τέσσερις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις οι οποίες αποτελούν και τους βασικούς κοινωνικούς εταίρους της.

Read more

second home

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΠΙΤΙ!

‘A washing machine may become too small for a family that has gained another member, however it might be large enough for a family that washes clothes by hand”. The ‘Second Home for the appliance you don’t need’ programme was created with the through that an old appliance that still functions, but which doesn’t cover […]

Read more

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΑΣ