υποστήριξη ΜΚΟ

Στο πλαίσιο της πλατφόρμας εταιρικής υπευθυνότητας «Πράττειν» της ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, η εταιρία έχει επιλέξει τη σταθερή συνεργασία με τέσσερις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) οι οποίες αποτελούν και τους βασικούς κοινωνικούς εταίρους της.

«Χαμόγελο του Παιδιού»

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» διαθέτει πάνω από 40 σπίτια σε όλη τη χώρα στα οποία φιλοξενούνται παιδιά που οι αρμόδιες Εισαγγελικές & Δικαστικές Αρχές έκριναν αναγκαία την απομάκρυνσή τους από το οικογενειακό τους περιβάλλον.

«Make-A-Wish/Κάνε μια ευχή Ελλάδος»

Το «Make-A-Wish/Κάνε μια ευχή Ελλάδος» πραγματοποιεί τις ευχές παιδιών που δίνουν μεγάλες μάχες για την υγεία τους.

«Κιβωτός του Κόσμου»

Η «Κιβωτός του Κόσμου» δραστηριοποιείται πάνω στη μέριμνα και φιλοξενία παιδιών που ζούσαν σε συνθήκες παραμέλησης ή εγκατάλειψης, αλλά και στη στήριξη μονογονεϊκών οικογενειών.

«ΕΛΕΠΑΠ»

Η «ΕΛΕΠΑΠ» είναι το πρώτο μη κερδοσκοπικό σωματείο στην Ελλάδα, που παρέχει υπηρεσίες αποκατάστασης σε ανθρώπους με αναπηρίες, βοηθώντας τα «Γενναία Παιδιά» και τους ενήλικες ΑΜΕΑ, να κάνουν μικρά ή μεγάλα βήματα προόδου, «Βήματα Ζωής».