«ΠΡΑΣΙΝΕΣ» ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Με γνώμονα μία βιώσιμη, καλύτερη ζωή, η εταιρεία μας υλοποιεί προγράμματα, τοποθετώντας στις στρατηγικές αποφάσεις της, την προστασία του πλανήτη  

Η εταιρεία μας, στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων με επίκεντρο την προστασία του περιβάλλοντος, στηρίζει επίσημα ως μέλος του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ), τη διεθνή πρωτοβουλία “WFA Planet Pledge”. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας, είναι να αξιοποιηθεί η επικοινωνιακή στρατηγική των μελών του Συνδέσμου για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης, αλλά και της ενημέρωσης για σημαντικά περιβαλλοντικά θέματα που αφορούν όλον τον πλανήτη.

Η πρωτοβουλία “WFA Planet Pledge” «γεννήθηκε» μέσα από την παγκόσμια έρευνα “Sustainability and Marketing” που πραγματοποίησε το “World Federation of Advertisers” (WFA) στην οποία συμμετείχαν, μέσω του ΣΔΕ, Έλληνες διαφημιστές και marketeers. Οι εταιρείες, οι οποίες εντάσσονται επίσημα στο πρόγραμμα, δεσμεύονται να υποστηρίξουν και να συμμετέχουν ενεργά στην παγκόσμια καμπάνια “Race to Zero”, αναπτύσσοντας τις επικοινωνιακές στρατηγικές τους, ώστε να αποτελούν «εργαλεία» στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την εξέλιξη της βιωσιμότητας στο επιχειρείν και της ανάπτυξης της οικολογικής συνείδησης από τους καταναλωτές. 

Η εταιρεία μας, τοποθετώντας στο επίκεντρο της βιώσιμης στρατηγικής της, δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και ως υποστηρικτής του Planet Pledge στην Ελλάδα, δεσμεύεται, ώστε τόσο οι άνθρωποι και οι συνεργάτες, όσο και οι πελάτες μας, να λαμβάνουν τα κατάλληλα εργαλεία και κίνητρα για να υποστηρίζουν ενεργά δράσεις παγκοσμίου βεληνεκούς για την προστασία του περιβάλλοντος, οδεύοντας σε έναν «πράσινο» πλανήτη.

Αξίζει ακόμα να σημειωθεί ότι ο Όμιλος Currys, του οποίου είμαστε μέλος, στο πλαίσιο της ίδιας φιλοσοφίας, εμπλουτίζει τη στρατηγική του με ακόμα περισσότερες ενέργειες που αφορούν στη βιωσιμότητα. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος εντάχθηκε πρόσφατα ως μέλος στο “Circular Economy Partnership”, μια παγκόσμια πρωτοβουλία που ενώνει εταιρείες από τον κλάδο της τεχνολογίας και των καταναλωτικών αγαθών, με στόχο τον περιορισμό του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος και την ένταξη της κυκλικής οικονομίας και της ανακύκλωσης στη στρατηγική βιωσιμότητας. 

Παράλληλα, ο Όμιλος σημείωσε «A Βαθμολογία» στην Πιστοποίηση που έλαβε από τον CDP, τον Μη Κυβερνητικό Οργανισμόπου σχεδιάζει και αναπτύσσει μακροπρόθεσμα προγράμματα για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τη διαμόρφωση μιας βιώσιμης οικονομίας και τη δραστηριοποίηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.